Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là 2 số thực khác 0. Biết . Tính tỉ số

Cho a, b là 2 số thực khác 0. Biết open parentheses 1 over 123 close parentheses to the power of a squared plus 4 a b end exponent equals left parenthesis cube root of 625 right parenthesis to the power of 3 a squared minus 10 a b end exponent. Tính tỉ số a over b

  1. 76 over 21

  2. 2

  3. 4 over 21

  4. 76 over 3

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì a, b là 2 số thực khác 0 nên ta có:

Vì a, b là 2 số thực khác 0 nên ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), biết AB=AC=a. BC=a 3 ​ . Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG