Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng: fraction numerator a over denominator 3 a minus b plus c end fraction plus fraction numerator b over denominator 3 b minus c plus a end fraction plus fraction numerator c over denominator 3 c minus a plus b end fraction greater or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG