Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác chứng minh rằng: a (b - c) 2 + b(c - a ) 2 + c(a - b) 2 > a 3 + b 3 + c 3

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác chứng minh rằng:

a (b - c)2 + b(c - a )2 + c(a - b)2 > a3 + b3 + c3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực không âm thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG