Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn . Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn a comma b comma c element of open square brackets 1 semicolon 2 close square brackets. Chứng minh rằng a cubed plus b cubed plus c cubed less or equal than 5 a b c

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh a ​ + b ​ + c ​ ≥ ab + bc + ca ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG