Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c là các số thực thỏa mãn điều kiện ( a + c ) ( a + b + c ) Z 0 Chứng minh rằng ( b − c ) 2 ε 4 a ( a + b + c )

Cho a,b,c là các số thực thỏa mãn điều kiện

Chứng minh rằng

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( b − c ) 2 = ( a + b + c − a − 2 c ) 2 ε 4 ( a + b + c ) ( a − 2 c ) Vậy bất đẳng thức được chứng minh nếu ta chứng minh được: (a+b+c)(- a - 2c) 3 a(a+b+c) U (a +c)(a+b+c) Z 0 ( luôn đúng theo giả thiết )

Ta có:

Vậy bất đẳng thức được chứng minh nếu ta chứng minh được:

(a+b+c)(- a - 2c)3 a(a+b+c) (a +c)(a+b+c) 0 ( luôn đúng theo giả thiết )

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị ( C ) : y = x + 1 3 x + 4 ​ .Gọi M là một điểm thuộc (C) và d là tổng khoảng cách từ M đến haitiệm cận của (C). Giá trị nhỏ nhất của d có thể đạt được bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG