Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q=

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn 0 less or equal than a less or equal than b less or equal than c less or equal than 1

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q=a squared open parentheses b minus c close parentheses plus b squared open parentheses c minus b close parentheses plus c squared open parentheses 1 minus c close parentheses

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm a, b biết hệ phương trình: có nghiệm x=1;y=3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG