Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn fraction numerator a over denominator 1 plus b c end fraction plus fraction numerator b over denominator 1 plus c a end fraction plus fraction numerator c over denominator 1 plus a b end fraction equals 3. Chứng minh rằng: fraction numerator a over denominator 1 plus a plus b c end fraction plus fraction numerator b over denominator 1 plus b plus c a end fraction plus fraction numerator c over denominator 1 plus c plus a b end fraction greater or equal than 3 over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm S của bất phương trình x 2 − 3 x − 10 − 2 x 2 + 7 x + 7 ​ ≤ − 1 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG