Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm thoả mãn a + b + c = 3 . Chứng minh rằng:(a -1) 3 +(b -1) 3 +(c -1) 3 >

Cho a, b, c là các số thực không âm thoả mãn a + b + c = 3 . Chứng minh rằng:  (a -1)3 +(b -1)3 +(c -1)3greater or equal than 3 over 4

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ (1), (2), (3) suy ra: Vậy BĐT được chứng minh. Dấu đẳng thức xảy ra khi

Từ (1), (2), (3) suy ra:

Vậy BĐT được chứng minh. Dấu đẳng thức xảy ra khi

1

Câu hỏi tương tự

Cho Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG