Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng fraction numerator 1 over denominator a squared plus b squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c squared plus b squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator a squared plus c squared end fraction greater or equal than 10

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG