Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm bất kì. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực không âm bất kì. Chứng minh rằng:3 cube root of a b c end root plus open vertical bar a minus b close vertical bar plus open vertical bar b minus c close vertical bar plus open vertical bar c minus a close vertical bar greater or equal than a plus b plus c

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chọn ngẫu nhiên 30 nam thanh niên và ghi số cỡ giầy của họ, ta được bảng sau: Hãy lập: a. Bảng phân phối thực nghiệm tần số rời rạc b.Bảng phân phối thực nghiệm tần suất rời rạc

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG