Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm bất kì. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực không âm bất kì. Chứng minh rằng:a b c plus 2 plus fraction numerator 1 over denominator square root of 2 end fraction open square brackets open parentheses a minus 1 close parentheses squared plus open parentheses b minus 1 close parentheses squared plus open parentheses c minus 1 close parentheses squared close square brackets greater or equal than a plus b plus c

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình x 2 − 5 x + 6 ≥ 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG