Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn . Tìm GTNN của

Cho  a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn open parentheses a plus b close parentheses open parentheses b plus c close parentheses open parentheses c plus a close parentheses greater than 0. Tìm GTNN của  P equals square root of fraction numerator a over denominator b plus c end fraction end root plus square root of fraction numerator b over denominator a plus c end fraction end root plus square root of fraction numerator c over denominator a plus b end fraction end root plus 3 square root of 3 square root of fraction numerator a b plus b c plus c a over denominator a squared plus b squared plus c squared end fraction end root

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh a ​ + b ​ + c ​ ≥ ab + bc + ca ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG