Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a open parentheses a plus b plus c close parentheses equals 3 b ca. Chứng minh rằng: open parentheses a plus b close parentheses cubed plus open parentheses a plus c close parentheses cubed plus 3 open parentheses a plus b close parentheses open parentheses a plus c close parentheses open parentheses b plus c close parentheses less or equal than 5 open parentheses b plus c close parentheses cubed

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu a>b, c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG