Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng: fraction numerator 2 a over denominator a to the power of 6 plus b to the power of 4 end fraction plus fraction numerator 2 b over denominator b to the power of 6 plus c to the power of 4 end fraction plus fraction numerator 2 c over denominator c to the power of 6 plus a to the power of 4 end fraction less or equal than 1 over a to the power of 4 plus 1 over b to the power of 4 plus 1 over c to the power of 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dươngx,y,zthỏa mãn điều kiệnx+y+z=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG