Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng square root of fraction numerator a plus 3 over denominator a plus b c end fraction end root plus square root of fraction numerator b plus 3 over denominator b plus a c end fraction end root plus square root of fraction numerator c plus 3 over denominator c plus a b end fraction end root greater or equal than 3 square root of 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Dấu của tam thức bậc hai được xác định như sau

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG