Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng fraction numerator a over denominator a b plus 3 c end fraction plus fraction numerator b over denominator b c plus 3 a end fraction plus fraction numerator c over denominator c a plus 3 b end fraction greater or equal than 3 over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh a ​ + b ​ + c ​ ≥ ab + bc + ca ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG