Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứngminh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a plus b plus c less or equal than 1. Chứng minh rằng fraction numerator 1 over denominator a squared plus b squared plus c squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator a b open parentheses a plus b close parentheses end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b c open parentheses c plus b close parentheses end fraction plus fraction numerator 1 over denominator a c open parentheses a plus c close parentheses end fraction greater or equal than 87 over 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG