Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator a squared minus a plus 3 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b squared minus b plus 3 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c squared minus c plus 3 end fraction less or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dươngx,y,zthỏa mãn điều kiệnx+y+z=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG