Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3 . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn  a+b+c = 3. Chứng minh rằng: fraction numerator a over denominator 2 a squared plus b c end fraction plus fraction numerator b over denominator 2 b squared plus c a end fraction plus fraction numerator c over denominator 2 c squared plus a b end fraction greater or equal than a b c

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình x 2 − 5 x + 6 ≥ 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG