Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng;

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng; fraction numerator 1 over denominator a squared plus a plus 1 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b squared plus b plus 1 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c squared plus c plus 1 end fraction greater or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực không âm thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG