Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng: fraction numerator square root of a over denominator 2 plus b square root of a end fraction plus fraction numerator square root of b over denominator 2 plus c square root of b end fraction plus fraction numerator square root of c over denominator 2 plus a square root of c end fraction greater or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG