Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng: fraction numerator a over denominator b plus 2 c end fraction plus fraction numerator b over denominator c plus 2 a end fraction plus fraction numerator c over denominator a plus 2 b end fraction greater or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG