Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc=2. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc=2. Chứng minh rằng a cubed plus b cubed plus c cubed greater or equal than a square root of b plus c end root plus b square root of a plus c end root plus c square root of a plus b end root

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Nếu a>b, c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG