Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa a+b+c . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa a+b+cgreater or equal than 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A equals square root of a squared plus 1 over b squared end root plus square root of b squared plus 1 over c squared end root plus square root of c squared plus 1 over a squared end root

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực không âm thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG