Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện ab+bc+ca=3. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện ab+bc+ca=3. Chứng minh rằng fraction numerator a plus 2 b over denominator 2 a plus 4 b plus 3 c squared end fraction plus fraction numerator b plus 2 c over denominator 2 b plus 4 c plus 3 a squared end fraction plus fraction numerator c plus 2 a over denominator 2 c plus 4 a plus 3 b squared end fraction less or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x , y , z > 0 và xét ba bất đẳng thức (I) x 3 + y 3 + z 3 ≥ 3 x yz ; (II) x 1 ​ + y 1 ​ + z 1 ​ ≤ x + y + z 9 ​ ; (III) y x ​ + z y ​ + x z ​ ≥ 3 .Bất đẳng thức nào là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG