Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng: fraction numerator b c over denominator a squared open parentheses b plus c close parentheses end fraction plus fraction numerator c a over denominator b squared open parentheses c plus a close parentheses end fraction plus fraction numerator a b over denominator c squared open parentheses a plus b close parentheses end fraction greater or equal than 1 half open parentheses 1 over a plus 1 over b plus 1 over c close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng ∀ a , b , c ≥ 0 ta có bất đẳng thức sau luôn đúng: S = 5 a 5 + b 5 ​ + 5 b 5 + c 5 ​ + 5 c 5 + a 5 ​ ≥ 5 2 ​ ( a + b + c )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG