Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c, là các số dương , chứng minh rằng: T=

Cho a, b, c, là các số dương , chứng minh rằng:

T=fraction numerator a over denominator 3 a plus b plus c end fraction plus fraction numerator b over denominator 3 a plus a plus c end fraction plus fraction numerator c over denominator 3 a plus b plus a end fraction less or equal than 3 over 5

V. Hằng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình (ẩn x): . Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG