Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là ba số thực dương và có tổng bằng 1 Chứng minh:

Cho a, b, c là ba số thực dương và có tổng bằng 1

Chứng minh: fraction numerator a minus b c over denominator a plus b c end fraction plus fraction numerator b minus c a over denominator b plus c a end fraction plus fraction numerator c minus a b over denominator c plus a b end fraction less or equal than 3 over 2

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG