Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là ba số thực dương. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là ba số thực dương. Chứng minh rằng: fraction numerator a b over denominator c end fraction plus fraction numerator b c over denominator a end fraction plus fraction numerator c a over denominator b end fraction greater or equal than a plus b plus c

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trinh 4 x 2 −x+1<0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG