Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn điều kiện Chứng minh rằng

Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn điều kiện a plus b plus c less or equal than 3 Chứng minh rằng fraction numerator 1 over denominator 1 plus a b end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 1 plus b c end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 1 plus c a end fraction greater or equal than 3 over 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dươngx,y,zthỏa mãn điều kiệnx+y+z=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG