Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+d = 4. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+d = 4 .Chứng minh rằng:  fraction numerator a over denominator 1 plus b squared end fraction plus fraction numerator b over denominator 1 plus c squared end fraction plus fraction numerator c over denominator 1 plus a squared end fraction greater or equal than 2         

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho n số dương x 1 , x 2 , ...x n (n ≥ 2) Đặt S = i = 1 ∑ n ​ x 1 ​ Chứng minh rằng i = 1 ∑ n ​ x i ​ S − x i ​ ​ > n 2 − n

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG