Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+d = 1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+d = 1. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator a squared plus 1 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b squared plus 1 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c squared plus 1 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator d squared plus 1 end fraction greater or equal than 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dươngx,y,zthỏa mãn điều kiệnx+y+z=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG