Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c, d > 0. Chứng minh :

Cho a, b, c, d > 0. Chứng minh : 

fraction numerator a over denominator b plus c end fraction plus fraction numerator b over denominator c plus d end fraction plus fraction numerator c over denominator d plus a end fraction plus fraction numerator d over denominator a plus b end fraction greater or equal than 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức với ( a 0 ) bằng: A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG