Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c > 1. Biết rằng biểu thức : Tính giá trị m + n

Cho a, b, c > 1. Biết rằng biểu thức : 

begin mathsize 16px style P space equals space log subscript a left parenthesis b c right parenthesis plus log subscript b left parenthesis a c right parenthesis plus 4 log subscript e left parenthesis a b right parenthesis end style

Tính giá trị m + n
 

  1. m space plus space n space equals space 14

  2. m space plus space n space equals space 25 over 2

  3. m space plus space n space equals space 12

  4. m space plus space n space equals space 10

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do a,b,c > 1 nên Vậy, đạt giá trị nhỏ nhất là 10 khi

Do a,b,c > 1 nên begin mathsize 16px style log subscript a b comma space log subscript c a comma space log subscript b c space greater than space 0 end style 

Vậy,  đạt giá trị nhỏ nhất là 10 khi 

begin mathsize 16px style log subscript b c equals 2 rightwards double arrow m equals 10 comma space n equals 2 rightwards double arrow m space plus space n space equals space 12 end style

1

Câu hỏi tương tự

Chophương trình x + 1 ​ + 4 − x ​ + ( x + 1 ) ( 4 − x ) ​ = m ( 1 ) Giải phương trình khi m=5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG