Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choa+b+c=0.Chứng minh rằng:

Cho a+b+c=0.  Chứng minh rằng: a cubed plus b cubed plus c cubed equals 3 a b c 

 

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

2

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG