Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (a – b)(a + 2b) – (b – a)(2a – b) – (a – b)(a + 3b). Khi đặt nhân tử chung (a – b) ra ngoài thì nhân tử còn lại là A. 2a – 2b B. 2a – b C. 2a + 2b D. a – b

 Cho (a – b)(a + 2b) – (b – a)(2a – b) – (a – b)(a + 3b). Khi đặt nhân tử chung (a – b) ra ngoài thì nhân tử còn lại là

A. 2a – 2b  

B. 2a – b     

C. 2a + 2b  

D. a – b

  1. 2a – 2b  

  2.  2a – b   

  3. 2a + 2b  

  4. a – b

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (a – b)(a + 2b) – (b – a)(2a – b) – (a – b)(a + 3b) = (a – b)(a + 2b) + (a – b)(2a – b) – (a – b)(a + 3b) = (a – b)(a + 2b + 2a – b – (a + 3b)) = (a – b)(3a + b – a – 3b) = (a – b)(2a – 2b) Vậy khi đặt nhân tử chung (a – b) ra ngoài ta được biểu thức còn lại là 2a – 2b. Đáp án cần chọn là: A. 2a – 2b

Lời giải

Ta có

(a – b)(a + 2b) – (b – a)(2a – b) – (a – b)(a + 3b)

= (a – b)(a + 2b) + (a – b)(2a – b) – (a – b)(a + 3b)

= (a – b)(a + 2b + 2a – b – (a + 3b))

= (a – b)(3a + b – a – 3b) = (a – b)(2a – 2b)

Vậy khi đặt nhân tử chung (a – b) ra ngoài ta được biểu thức còn lại là 2a – 2b.

Đáp án cần chọn là: A. 2a – 2b  

1

Câu hỏi tương tự

Hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 3cm và 4cm, độ dài đường chéo của hình chữ nhật là

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG