Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choa+b=1.a+b=1.Tính

Cho a+b=1.a+b=1. Tính a cubed plus b cubed plus 3 a b 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: Lời giải chi tiết: Ta có:a+b=1⇒b=1−a.

Phương pháp giải:

Sử dụng: open parentheses a minus b close parentheses cubed equals a cubed minus 3 a squared b plus 3 a b squared plus b cubed 

Lời giải chi tiết:

Ta có: a+b=1⇒b=1−a. 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG