Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choa+b=1.a+b=1.Chứng minh rằng:

Cho a+b=1.a+b=1. Chứng minh rằng: a cubed plus b cubed equals 1 minus 3 a b

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:   

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng biểu thức

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG