Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b > 0 và x = 1 + a + a 2 1 + a ​ , y = 1 + b + b 2 1 + b ​ . Mệnh đềnào sau đâyđúng?

Cho a, b > 0 và . Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. x > y

  2. x < y

  3. x = y

  4. Không so sánh được. 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử x &lt; y ⇔ 1 + a + a 2 1 + a ​ &lt; 1 + b + b 2 1 + b ​ ⇔ ( 1 + a ) ( 1 + b + b 2 ) &lt; ( 1 + b ) ( 1 + a + a 2 ) ⇔ 1 + b + b 2 + a + ab + a b 2 &lt; 1 + a + a 2 + b + ab + a 2 b ⇔ b 2 + a b 2 &lt; a 2 + a 2 b ⇔ ( a 2 − b 2 ) + ab ( a − b ) &gt; 0 ⇔ ( a − b ) ( a + b + ab ) &gt; 0 luôn đúng với mọi a &gt; b &gt; 0. Vậy x &lt; y. Chọn đáp án B.

Giả sử 

 luôn đúng với mọi a > b > 0.

Vậy x < y.

Chọn đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Nếu a +2c &gt; b+2cthì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG