Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho A(2;0;-1), B(1;-2;3), C(0;1;2). Phương trình mặtphẳng qua A, B, Clà:

Cho A(2;0;-1), B(1;-2;3), C(0;1;2). Phương trình mặt phẳng qua A, B, C là:

  1. 2x + y + z - 3 = 0

  2. - 2x + y + z - 3 = 0

  3. x + 2y + z + 1 = 0

  4. x + y + z - 2 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : 1 x + 3 ​ = − 1 y − 2 ​ = 2 z − 1 ​ . Phương trình mặt phẳng đi qua điểm M ( 2 ; 0 ; − 1 ) và vuông góc với d là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG