Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho A(2; -2; 1), B(0; 2;-3). Biết điểm M thuộc d: sao choMA + MB nhỏ nhất. Tích MA.MB bằng:...

Cho A(2; -2; 1), B(0; 2;-3). Biết điểm M thuộc d :open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 plus 2 t end cell row cell y equals 2 minus t end cell row cell z equals 1 plus t end cell end table close sao cho MA + MB nhỏ nhất. Tích MA.MB bằng:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một chiếc xe đua thể thức I bắt đầu chuyển động tăng tốc với gia tốc không đổi, khi vận tốc 80m/s thì xe chuyển động với vận tốc không đổi trong thời gian 56s, sau đó nó giảm với gia tốc không đổi đến...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG