Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a>1, chọn khẳng định đúng

Cho a>1, chọn khẳng định đúng

  1. Hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end style đồng biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style

  2. Hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end style nghịch biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style

  3. Hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end style đồng biến trên begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. Hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end style nghịch biến trên begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo tính chất của hàm số . TXĐ: . Khi a>1 , hàm số đồng biến trên TXĐ.

Theo tính chất của hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end style  begin mathsize 16px style open parentheses a greater than 0 semicolon space a not equal to 1 close parentheses end style .

TXĐ: begin mathsize 16px style D equals open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style .

Khi a>1 , hàm số begin mathsize 16px style f left parenthesis x right parenthesis end style đồng biến trên TXĐ.

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I= ∫ − 1 0 ​ x ( e 2 x + 3 x + 1 ​ ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG