Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a > 0, b > 0, giá trị của biểu thức :

Cho a > 0, b > 0, giá trị của biểu thức :

 T space equals space 2 space left parenthesis a plus b right parenthesis to the power of negative 1 end exponent space. space left parenthesis a b right parenthesis to the power of 1 half end exponent. space open square brackets space 1 plus 1 fourth open parentheses square root of a over b end root minus square root of b over a end root close parentheses squared space close square brackets to the power of 1 half end exponent  

  1. 1

  2. 1 third

  3. 2 over 3

  4. 1 half

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có :

Ta có :

2

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận bất phương trình theo a: a x − 1 a x ​ > 1 − 2 a − x 1 + a − x ​ ( a > 0 , a # 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG