Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 8 bạn học sinh A, B, C, D, E, F, G, H . Hỏi có bao nhiêu cách xếp 8 bạn đó ngồi xung quanh 1 bàn tròn có 8 ghế?

Cho 8 bạn học sinh A, B, C, D, E, F, G, H. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 8 bạn đó ngồi xung quanh 1 bàn tròn có 8 ghế?

 

  1. 40320 cách

  2. 5040 cách

  3. 720 cách

  4. 40319 cách

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy ở đây xếp các vị trí theo hình tròn nên ta phải cố định vị trí một bạn. Ta chọn cố định vị trị của A, sau đó xếp vị trí cho 7bạn còn lại có 7! cách. Vậy có 7! = 5040 cách.

Ta thấy ở đây xếp các vị trí theo hình tròn nên ta phải cố định vị trí một bạn.

Ta chọn cố định vị trị của A, sau đó xếp vị trí cho 7 bạn còn lại có 7! cách.

Vậy có 7! = 5040 cách.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O, tam giác ABD đều cạnh a 2 ​ , S A vuông góc với mặt phẳng đáy và S A = 2 3 a 2 ​ ​ . Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (ABCD) bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG