Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 5 điểm A, B, C, D, E. Vẽ hình thỏa mãn đồng thời các yêu cầu sau : + Điểm E nằm giữa hai điểm A và B ; + Điểm E nằm giữa hai điểm C và D ; + Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Cho 5 điểm A, B, C, D, E. Vẽ hình thỏa mãn đồng thời các yêu cầu sau :

+ Điểm E nằm giữa hai điểm A và B ;

+ Điểm E nằm giữa hai điểm C và D ;

+ Ba điểm A, B, C thẳng hàng. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vẽ hình đúng.

Vẽ hình đúng.

 

1

Câu hỏi tương tự

Hai góc có tổng số đo bằng 90 o là hai góc A.Kề nhau ; B. Bù nhau ; C.Kề bù ; D. Phụ nhau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG