Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua ha điểm trong các điểm trên ? A.8 ; B.6 ; C. 4 ; D. 10.

Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng.

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua ha điểm trong các điểm trên ?

A.8 ;

B.6 ;

C. 4 ;

D. 10. 

  1. 10 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 6

ĐÁP ÁN B. 6

1

Câu hỏi tương tự

Số thỏa đẳng thức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG