Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 4,2 gam hỗn hợp 2 muối Na 2 SO 3 và MgSO 3 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H 2 SO 4 , sau phản ứng thu được 0,896 lít SO 2 đktc. Tổng khối lượng muối sunfat sinh ra là:

Cho 4,2 gam hỗn hợp 2 muối Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4, sau phản ứng thu được 0,896 lít SOđktc. 

Tổng khối lượng muối sunfat sinh ra là: 

  1. 8,4g

  2. 10,2g     

  3.  4,6g    

  4. 4,84g

R. Roboctvx89

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án D Áp dụng công thức m muối sunfat = 4,2 + 16. 0,04 = 4,84 gam.

Hướng dẫn giải 

 Chọn đáp án D

 Áp dụng công thức

   mmuối sunfat = 4,2 + 16. 0,04 = 4,84 gam. 

1

Câu hỏi tương tự

Khi cho một kim loại vào dung dịch muối có thể xẩy ra những phản ứng hoá học gì? Viết PTHH minh họa.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG