Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 vector a , ​ b , ​ c đều khác 0 .Ba vector a , ​ b , ​ c đồng phẳng khi và chỉ khi:

Cho 3 vector  đều khác  . Ba vector  đồng phẳng khi và chỉ khi:

  1.  cùng nằm trong một mặt phẳng.

  2.  và  cùng nằm trong mặt phẳng (P) và giá của  cắt (P)

  3. Hai câu A và B

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A và B đúng. Chọn D

A và B đúng. Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 4 và đường thẳng x − y + 1 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG