Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 vector a , b , c khác 0 .Cho M trên đường thẳng AB với A ( x A ′ ​ , y A ′ ​ , z A ′ ​ ) và B ( x B ′ ​ , y B ′ ​ , z B ′ ​ ) . Nếu A M = k . BM với k # − 1 thì tọa độ của M là:

Cho 3 vector  khác  .Cho M trên đường thẳng AB với  và  . Nếu  với  thì tọa độ của M là:

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C


Chọn C 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 3 t y = − 1 − t z = 1 ​ v a ˋ d 2 ​ : − 1 x − 2 ​ = 1 y + 2 ​ = 1 z − 4 ​ . Chứng minh rằng d 1 ​ v a ˋ d 2 ​ chéo nhau và t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG