Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 vector a , b , c khác 0 . Ba vector a , b , c đồng phẳng khi và chỉ khi:

Cho 3 vector  khác . Ba vector  đồng phẳng khi và chỉ khi:

  1.  có giá cùng vuông góc với một mặt phẳng

  2.  có giá chéo nhau

  3.  trong mặt phẳng  và  có giá cùng vuông góc với 

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Giá của a , b , c cùng vuông góc với ( S ) nên chúng song song với bất kỳ mặt phẳng nào vuông góc với ( S ) . Suy ra A đúng . D ⇒ a , b , c không đồng phẳng.

Chọn A 
Giá của  cùng vuông góc với  nên chúng song song với bất kỳ mặt phẳng nào vuông góc với  . Suy ra A đúng .
 không đồng phẳng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi I là tâm của mặt CDD'C', khi đó:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG